DICTIONARIUM Wörterbuch  https://www.facebook.com/dictionarium  deutsch-indonesisch  bahasa jerman indonesia  German Indonesian
German-Indonesian online dictionary    
  

Indonesian German Wordlist
Change to the German Indonesian wordlist

Alphabet 

                          

For more specific choice 

Dictionarium v1.0.4  Direct hit results (ZI)


10 entries were found:
Indonesian Art. German Root
ziarah  
der  
Grabbesuch  
ziarah  
ziarah  
die  
Wallfahrt  
ziarah  
ziarah  
die  
Pilgerfahrt  
ziarah  
ziarat  
der  
Grabbesuch  
ziarah  
ziarat  
die  
Wallfahrt  
ziarah  
ziarat  
die  
Pilgerfahrt  
ziarah  
zina  
der  
Seitensprung  
zina  
zina  
der  
Ehebruch  
zina  
zirah  
die  
Rüstung  
zirah  
zirah lempeng  
der  
Plattenpanzer [Rüstung]  
zirah  

Dictionarium v1.0.4